enesitplru

Odpowiedzialność

Informacje zawarte w tej stronie jest jedynie do celów informacyjnych. Informacje dostarczone są przez Elite Crystals™ i choć staramy się aby informacje były aktualne i poprawne, nie dajemy żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu na stronie internetowej lub informacji, produktów, usług lub związanych z nimi grafik zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Opieranie się na takich informacjach odbywa się więc ściśle na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bez żadnych ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z, korzystaniem z tej strony .

Dzięki tej stronie masz możliwość podłączenia się do innych witryn, które nie są pod kontrolą Elite Crystals™. Nie mamy kontroli nad charakterem, treściami i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek powiązań nie musi oznaczać rekomendacji ani wspierania opinii wyrażonych w ich obrębie.

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać sprawnie działającą stronę internetową. Jednakże Elite Crystals™ nie ponosi odpowiedzialności za, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za, wypadki gdy strona jest chwilowo niedostępna z powodu problemów technicznych poza naszą kontrolą.

Wymiary produktów wymienianych na stronie służą jedynie celom referencyjnym. Dokładne wymiary oparte są na prawdziwych produktach.